Privacybeleid

voor Praktijk voor Vaktherapie Breda

Privacybeleid

 • Bij start van de behandeling wordt u gevraagd persoonsgegevens met uw therapeut te delen.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
 • U mag ten alle tijden u dossier bij mij in de praktijk inzien. Wanneer er persoonsgegevens zijn vastgelegd die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling mag u verzoeken deze te verwijderen. Wanneer er persoonsgegevens ontbreken of onjuist, mag u verzoeken deze aan te vullen of te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk wijzigingen in u persoonsgegevens aan mij door te geven.
 • Welke gegevens ik van u in uw dossier vastleg, staat opgenomen in mijn AVG-rapport van de NFG. Dit rapport bij mij in de praktijk inzien.
 • Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  4. Voor het gebruik voor onderzoek naar de effecten van vaktherapie (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
  5. Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw klantnummer bij de verzekering of uw BSN-nummer bij declaratie bij de SVB of gemeente.
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld vaktherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

Cookiebeleid

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.